tcf
+381 62 370 261
+381 11 21 98 413

INVESTICIJE I BIZNIS PLAN

Investiciono savetovanje:
Usluga investicionog savetovanja namenjena je kako fizičkim, tako i pravnim licima, koji imaju veći iznos novca namenjen investiranju u hartije od vrednosti ili poseduju perspektivan biznis koji žele unaprediti, a treba im podrška u donošenju investicionih odluka usled nedostatka vremena, informacija ili znanja za te aktivnosti.
Najvažnija prednost investicionog savetovanja je optimalan odnos prinosa i rizika, do kog investicioni savetnik dolazi pažljivom i temeljnom analizom, oslanjajući se na savremena dostignuća ekonomske nauke i prateći trenutne okolnosti na tržištu. Za razliku od kupovine jedinica investicionih fondova, portfolio koji kreirate uz pomoć investicionog savetnika je potpuno jedinstven i prilagođen je vašim željama i potrebama, a provizija nije vezana za vrednost sredstava, već za ostvaren prinos. Prednost savetovanja u odnosu na samostalno ulaganje u hartije od vrednosti je u neprestanom praćenju dešavanja na tržištu, tako da savetnik može, na osnovu svežih informacija i dnevnih analiza, brzo reagovati na promene.
Izrada Biznis plana:
Biznis plan je dokument kojim se  precizira način ostvarivanja ciljeva i postojanja privrednog subjekta, to je   dokument o planiranim poslovnim aktivnostima i finansijskim efektima tih aktivnosti. U biznis planu se nalaze buduće poslovne aktivnosti koje su praćene odgovarajućim finansijskim efektima koji  utiču na finansijske rezultate poslovanja preduzeća, naravno uz određeno angažovanje resursa.  To je svako projektovanje bilansa uspeha ili novčanih tokova za koje nije planirano novo investiciono ulaganje ili promena načina poslovanja. Poslovni plan je takodje i plan smanjenja broja radnika ili prodaja dela imovine preduzeća.
Vrlo često se  planovi poistovećuju sa novim investicijama. Po  složenosti, poslovni planovi mogu se  razlikovati, a najsloženije vrste poslovnih planova su studije opravdanosti (takozvane fizibiliti studije) i prethodne studije opravdanosti.Često su poslovni planovi koji se dostavljaju za potrebe podnošenja kreditnih zahteva standardizovani. Ipak postoje odredjene finese koje se javljaju vezano za svaki pojedinačni konkurs. Upravo naše usluge izrade biznis planova, predstavljaju pružanje ove usluge, u skladu sa konkretnim zahtevima (da li je za kredit, za kupovinu novog pogona ili njegovu izgradnju, za partnerstvo, ili  za neki drugi projekat.)
Naši  biznis planovi omogućavaju Vam da kompletno sagledate svoje poslovne ideje kao i da ih prezentujete zainteresovanim stranama, kako kreditorima tako i poslovnim partnerima. O uspehu naših poslovnih planova, najbolje govore preduzeća koja se nalaze u okviru naše referentne liste.
Sagledajte na najbolji mogući način svoje poslovne ideje uz naše profesionalne usluge. Ukoliko ste zainteresovani za usluge izrade poslovnog plana, molimo Vas da nas kontaktirate i ostavite potrebne podatke kako bi smo Vam dostavili ponudu, s obzirom da cena izrade zavisi od brojnih faktora.
Finansijska analiza:
Finansijska analiza je upoređivanje odnosa koji postoje izmedju različitih bilansnih pozicija  stanja i uspeha, a sa ciljem da se omogući što objektivnija ocena finansijskog položaja  preduzeća. Suštinski finansijska analiza predstavlja racio analizu, odnosno stavljanje u odnos pojedinih bilansnih pozicija. Finansijsku analizu, možemo predstaviti u tri velike grupe: 
• Analiza pomoću racio brojeva;
• Analiza poslovnog, finansijskog i totalnog rizika;
• Analiza finansijskih tokova i njihovo bilansiranje;
Analiza pomoću racio brojeva, omogućava da se dodje do trenutnog finansijskog položaja preduzeća i to analizom sledećih grupa pokazatelja:
• pokazatelja likvidnosti;
• pokazatelja aktivnosti;
• pokazatelja finansijske strukture;
• pokazatelja rentabilnosti;
• pokazatelja tržišne vrednosti;
• analiza neto obrtnih sredstava i neto obrtnog fonda
Za potrebe naših klijenata u mogućnosti smo da izvršimo kompletne ili parcijalne analize pojedinih pokazatelja a u zavisnosti od potrebe klijenta.
Što se tiče analize rizika, ona takodje predstavlja sastavni deo finansijske analize preduzeća i obuhvata tri osnovne grupe pokazatelja:
• Poslovni rizik i poslovni leverage – koji pokazuje odnos procentualne promene poslovnog dobitka na bazi procentualne promene obima prodaje, što predstavlja prihvatljivo merilo poslovnog rizika kojem je preduzeće izloženo.
• Finansijski rizik i finansijski leverage – pokazuje relativni odnos poslovnog dobitka i dobitka pre oporezivanja što predstavlja izraz rizika finansiranja za preduzeće sa obzirom da uzima u obzir cenu izvora finansiranja. Na taj način preduzeće može da sazna da li raspolaže adekvatnim izvorima finansiranja.
• Totalni rizik i kombinovani leverage – predstavlja kombinaciju poslovnog i finansijskog rizika i na najpotpuniji način meri izloženost riziku preduzeća. Ovaj pokazatelj omogućava sagledavanje stepena izloženosti riziku a samim tim omogućava preduzimanje odgovarajućih korektivnih akcija u cilju njegovog smanjenja.
Analiza finansijskih tokova i njihovo bilansiranje obezbedjuje praćenje, analizu, kontrolisanje i planiranje finansijskih tokova u preduzeću. Obuhvata sledeće aspekte analize:
• Izveštaj o tokovima ukupnih poslovnih sredstava.
• Izveštaj o tokovima neto obrtnih sredstava.
• Izveštaj o tokovima novčanih sredstava.
Poslovna agencija TCF postoji sa ciljem da vam omogući da Vi i Vaši partneri sagledate finansijsko stanje na najbolji mogući način.
Pred navedenih izveštaja, finansijska analiza može da obuhvata i finansijsko planiranje, za šta Vam stojimo na raspolaganju. U okviru finansijskog planiranja vršimo sledeće usluge:
• Planiranje – projektovanje  novčanih tokova.
• Planiranje – projektovanje bilansa stanja i bilansa uspeha.
Na bazi dugogodišnjeg iskustva i primenom savremenih naučnih metoda Agencija TCF je u  mogućnosti  da Vam ponudi još čitav splet različitih analiza vezanih za finansijsku analizu i finansijski konsalting.

 

PUBLIKACIJE:
1.Preduzeće u finansijskim problemima-opcije
2.Proces upravljanja portfoliom hartija od vrednosti

3.Privatni, državni fondovi i osiguranje