tcf
+381 62 370 261
+381 11 21 98 413
 • Agencija za Vaš siguran biznis TCF

 • STEČAJ


  REORGANIZACIJA I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE


  PROCENE I VEŠTAČENJA


  INVESTICIJE I BIZNIS


 • LOKACIJA

  ZEMUN BEOGRAD

TCF

Agencija TCF (trade, consulting and finance) je registrovana 2011.godine.
Na početku, glavna delatnost Agencije je bila pružanje konsultantskih usluga u okviru kojih se najveći deo odnosio na vršenje usluge procene imovine i kapitala privrednih društava.
Iste godine usklađuje se sa Zakonom o stečaju (Službeni glasnik RS 104/09), te proširuje poslovanje na vođenje stečajnih postupaka i likvidacija.

Danas je agencija TCF osposobljena za pružanje svih usluga u oblastima:
-Finansijskog Due dilligence-a koji podrazumeva analizu organizacionog i finansijskog zatečenog stanja kroz sagledavanje imovinske karte i statusa imovine, dužničko-poverilačkih odnosa, ocene efikasnosti organizacije i načina poslovanja
-Izrada plana reorganizacije i restrukturiranje preduzeća
- Vršenje usluga nadzora usvojenih planova
- Konsalting u likvidacionom i stečajnom postupku
- Izrada studija izvodljivosti za M&A i nove investicije
- Razvoj Biznis planova za kompanije, org. delove ili pojedinačne objekte
- Plan revitalizacije preuzetih kompanija ili objekata
- Izrada terminskih planova aktivnosti
- Koordinacija i timski rad sa pravnim i ostalim timovima
- Koncipiranje strategije korporativnog i/ili projektnog Marketinga
- Vršenje usluga procene imovine, kapitala i akcija preduzeća
- Vođenja stečajnih i likvidacionih postupaka.

Prateće aktivnosti:
-Koordinacija sa postojećim advokatskim kancelarijama ili predlog angažovanja kompetentnih advokata u zavisnosti od projekta
-Koordinacija i administriranje komunikacije sa državnim institucijama (Ministarstva, APR, CRHoV, Agencija za privatizaciju,...)
-Izrada PR i Marketing strategija za organizacione celine
Saradnici agencije predstavljaju kombinaciju stručnosti koja je potrebna za vođenje zahtevnih, sa strogo datim rokovima i Zakonom definisanih poslova.

USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA TCF